Ev.växelstörningar

Ev. störningar i vår växel kan uppstå under fredagen 13/1.

Detta beror i så fall på abonnemangsbyte och är förhoppningsvis snabbt övergående.