Nytt avtal med Ale Kommun

2014-02-28 slöt vi ett nytt ramavtal med Ale Kommun. Avtalet omfattar elinstallationer för löpande service- och underhållsarbeten samt vid mindre till-, ny- och ombyggnadsarbeten och gäller till och med 2015-12-31.