Vill du tillverka egen el?

SÅ HÄR GÅR DET TILL

 1. Välj önskad storlek på solcellspaket.
 2. Kontrollera med din kommun om det krävs bygglov.
 3. Välj hur du vill installera ditt solcellspaket.
 4. Solcellssystem skall kopplas in av en behörig elinstallatör och du måste också anmäla till ditt elnätsföretag att du avser installera en solcellsanläggning.
 5. För att kunna sälja din överskottsel måste din befintliga elmätare bytas ut, detta görs av ditt elnätsföretag.
 6. När anmälan om solcellsproduktion är godkänd av ditt elnätsföretag får du ett anläggnings-id som du ska ange till det elhandelsföretag som du avser sälja din överskottsel till.
 7. Nu är du igång och producerar din egen el. Ett positivt kretslopp för både dig och miljön!

 

PAKETERBJUDANDEN

               
               

 

 

 

 

 1,25 kW

3 kW

 5,25 kW

 7 kW

 Paketpris SEK*

 36 900

77 900

118 900

149 900

 Helkundsrabatt SEK

 -1 500

-1 500

 -1 500

- 1 500

 Summa SEK exkl. ROT

35 400

76 400

117 400

148 400

         

Priserna ovan är inklusive moms och gäller tillsvidare. Helkund innebär att du är

både nätkund och elhandelskund hos Ale El.

 

PAKETERBJUDANDENA GÄLLER INOM ALE ELFÖRENINGS NÄTOMRÅDE MED FÖLJANDE FÖRUTSÄTTNINGAR:

 • Montering på taktyperna: Tegel, Plåt eller Papptak
 • Montering på tak där lutning ej överstiger 35 grader
 • Max 3,0 m till takfot
 • Kabeldragning max 8 m mellan elcentral och växelriktare
 • Solcellerna skall monteras sammanhängande på takytan
 • Växelriktare skall monteras på/i samma hus som solcellerna

Hus som har gjutna betongvalv ingår inte i standardinstallationen.
Extra arbete debiteras löpande med 650 kr per montör och normal arbetstimma inklusive resekostnad.
Betalningsvillkor: 10 dagar netto från fakturadatum.
Giltighetstid: Till och med 2015-06-30

 För intresseanmälan – gå in på Ale El:s hemsida. Länk