Ett lysande parkeringshus

På Betselvägen i Angered fick vi ansvaret för alla elinstallationer när Betonmast färdigställde ett parkeringshus i tre plan med plats för 71 bilar. I projektet ingick också en gårdsyta och ett miljöhus. Uppdraget innebar bland annat montering av passagesystem, utvändig fasadbelysning och rörelsestyrda, utbytbara ledarmaturer på samtliga våningsplan samt i trapphus. Passagesystemet i parkeringshuset är synkat med bostäderna, vilket underlättar för de boende. Vi har också förberett p-huset för elbilsladdning. Strategin har varit att med hjälp av en genomtänkt belysningsstrategi skapa tryggast möjliga miljö. Resultatet blev ett lysande parkeringshus.

Andra referensprojekt

LSS-boende Nol

Serneke uppför ett nytt modernt LSS-boende för Ale kommuns räkning. Det består av två huskroppar med totalt 12 kompletta lägenheter med eget kök och badrum.

Se vad vi gjorde
Svenska Stenhus

Svenska Stenhus bygger, hyr ut och förvaltar hyreslägenheter och lokaler i Ale, Falköping, Skövde och Tidaholm. Nu var det dags för 70 nya lägenheter i centrala Alafors, våningshus i tre plan.

Se vad vi gjorde
Lägenheter i centrala Älvängen

På uppdrag av det kommunala bostadsbolaget Alebyggen reser PJ Byggnads AB två fastigheter med totalt 78 nya hyresrätter på Änggatan i centrala Älvängen. I ett av husen blir det 27 så kallade trygghetsbostäder där det också ska finnas gemensamma utrymmen.

Se vad vi gjorde
Elbelysning vid Jennylunds friidrottsarena

För att få till året-runtbelysning vid Jennylunds friidrottsarena utan att skada kringliggande löparbana krävdes en höjdare till lösning.

Se vad vi gjorde