78 nya lägenheter i centrala Älvängen

Uppdraget

På uppdrag av det kommunala bostadsbolaget Alebyggen reser PJ Byggnads AB två fastigheter med totalt 78 nya hyresrätter på Änggatan i centrala Älvängen. I ett av husen blir det 27 så kallade trygghetsbostäder där det också ska finnas gemensamma utrymmen.

Beställare: PJ Byggnads AB på uppdrag av Alebyggen AB

Lösningen

På entreprenad för byggherren utför JiO samtliga elinstallationer och drar även fiber till alla lägenheter. Genom att ha varit involverad tidigt kunde vi påverka processen och hitta effektiva lösningar både ekonomiskt och arbetsmässigt.

Elinstallation i 78 lägenheter, och allt därtill.

Två fyravåningshus centralt i Älvängen med totalt 78 lägenheter. JiO utförde all elinstallation från elrum till kompletta lägenheter med kök och badrum. Lägenheterna är försedda med egen elcentral och multimediaskåp. Uppdraget omfattade också utebelysning runt husen.

Fiberanslutning

JiO ansvarade också för dragning av fibernät. Från elrummet till varje enskild lägenhet drogs en fiber till det multimediaskåp som varje hyresgäst förfogar över. I dessa skåp kopplar de boende sedan in sin router för trådat och trådlöst nätverk, samt eventuell övrig teknisk utrustning.

Smart avläsning

I lägenheterna installeras ett M-bus system för individuell mätning av el, vatten och andra tjänster. Det är ett digitalt och modernt system för säker och stabil avläsning. I husens entréer installeras nyckelfria lås- och passagesystem med porttelefon. Kloka val för att skapa optimal trygghet och öka bekvämligheten för hyresgästerna.

Andra referensprojekt

LSS-boende Nol

Serneke uppför ett nytt modernt LSS-boende för Ale kommuns räkning. Det består av två huskroppar med totalt 12 kompletta lägenheter med eget kök och badrum.

Se vad vi gjorde
Svenska Stenhus

Svenska Stenhus bygger, hyr ut och förvaltar hyreslägenheter och lokaler i Ale, Falköping, Skövde och Tidaholm. Nu var det dags för 70 nya lägenheter i centrala Alafors, våningshus i tre plan.

Se vad vi gjorde
Elbelysning vid Jennylunds friidrottsarena

För att få till året-runtbelysning vid Jennylunds friidrottsarena utan att skada kringliggande löparbana krävdes en höjdare till lösning.

Se vad vi gjorde
Ett lysande parkeringshus

Ett toppmodernt och upplyst parkeringshus i Angered som skapar optimal trygghet under dygnets alla timmar.

Se vad vi gjorde