Modernt och flexibelt LSS-boende

Uppdraget

Serneke uppför ett nytt modernt LSS-boende för Ale kommuns räkning. Det består av två huskroppar med totalt 12 kompletta lägenheter med eget kök och badrum. I husen finns också gemensamhetsutrymmen.

Beställare: Serneke

Lösningen

Ett modernt LSS-boende med passivhusstandard ställer höga krav på bland annat säkerhet, ljudisolering och flexibiltet. Förutom grundläggande elinstallationer i lägenheterna monterades också brandlarm och sprinklersystem. Ett nyckelfritt och funktionellt lås- och passagesystem var ett av deluppdragen samt att vissa av taken skulle förses med solcellspaneler. I entreprenaden ingick också fiberdragning till lägenheterna i husen. Som underleverantörer till JiO medverkade Alenet och Effecta Energy Solutions.

Elinstallation

Vi utförde alla elinstallationer i boendet, från de gemensamma elcentralerna till strömbrytare och vägguttag i lägenheterna. Samtliga lägenheter har eget kök och badrum som vi försett med elinstallationer av hög säkerhetsklass. Alla lägenheter är handikappanpassade.

Styrinstallation

LSS-boendet är försett med bergvärme som värmekälla. Här har JiO svarat för installation av styr- och regleranläggning för både värme och ventilation. Med hjälp av solcellspaneler bidrar boendet till en mer energieffektiv förbrukning.

Nyckelfria lås

Ett säkerhetsklassat nyckelfritt lås- och passagesystem installeras för att skapa optimal trygghet för såväl boende som personal. Det är också en detalj som ökar bekvämligheten.

Vad säger kunden?

JiO är en komplett elinstallatör som är lätt att samarbeta med. Vi har haft en bra dialog från dag ett. Deras lokalkännedom och breda kontaktnät har varit värdefullt i projektet. De bidrar med många smarta lösningar och jobbar för att hitta effektiva processer. I mitt tycke är de väldigt professionella.
Fredrik Unosson, Platschef, Serneke

Andra referensprojekt

Svenska Stenhus

Svenska Stenhus bygger, hyr ut och förvaltar hyreslägenheter och lokaler i Ale, Falköping, Skövde och Tidaholm. Nu var det dags för 70 nya lägenheter i centrala Alafors, våningshus i tre plan.

Se vad vi gjorde
Lägenheter i centrala Älvängen

På uppdrag av det kommunala bostadsbolaget Alebyggen reser PJ Byggnads AB två fastigheter med totalt 78 nya hyresrätter på Änggatan i centrala Älvängen. I ett av husen blir det 27 så kallade trygghetsbostäder där det också ska finnas gemensamma utrymmen.

Se vad vi gjorde
Elbelysning vid Jennylunds friidrottsarena

För att få till året-runtbelysning vid Jennylunds friidrottsarena utan att skada kringliggande löparbana krävdes en höjdare till lösning.

Se vad vi gjorde
Ett lysande parkeringshus

Ett toppmodernt och upplyst parkeringshus i Angered som skapar optimal trygghet under dygnets alla timmar.

Se vad vi gjorde