Vi ger kräm åt Majonnäsfabriken

Uppdraget

Majonnäs- & Senapsfabriken behövde öka kapaciteten för påfyllning av burkar med dressing och såser. Produktionslinjen var också i behov av renovering och för att optimera kapaciteten krävdes ett nytt avancerat apparatskåp.

Beställare: Majonnäsfabriken Skåne-Finkost AB, Majonnäs- & senapsfabriken i Partille.

Lösningen

JiO utför sedan tre år tillbaka service och underhåll av befintliga apparatskåp vid de olika produktionslinjerna i Majonnäs- & Senapsfabriken. Nu behövdes ett nytt apparatskåp för att öka och förbättra produktionslinjen för påfyllning av slutbehållare. JiO konstruerade och programmerade ett skåp i sin egen verkstad. Med ny teknik skapades också förutsättningar att styra och få information från maskinen på distans.

Elinstallation

I samband med att ett nytt apparatskåp installerades revs all gammal el ut från hela produktionslinjen. Nya elkomponenter installerades. Det var en åtgärd för att förebygga kommande problem. Ett stopp i produktionen är alltid kostsamt.

Elförsörjningen är a och o i all industriell verksamhet. En livsmedelsfabrik som växer och flyttar runt i lokaler har ständiga behov av elinstallationer. Det gäller att lösa det uppkomna behovet snabbt, men på ett strategiskt och långsiktigt hållbart sätt.

Att arbeta inom livsmedelsindustrin ställer krav på noggranna hygienrutiner. Rena händer, arbetskläder och huvudbonad. Det gäller också att planera alla insatser och åtgärder för att minimera risken för onödiga stopp i produktionen. Här är dialogen med alla som berörs viktig liksom information till personal inför ett eventuellt produktionsstopp.

Styrinstallation

Ett nytt modernt apparatskåp för styrning och reglering av linjeproduktion. I detta fall handlar det om påfyllning av burkar. Lösningen har tillfört flera avancerade funktioner, vilket krävde avancerad programmering.

En förbättrad information om felkoder och åtgärder ges nu via maskinens display. Denna går också att fånga upp från distans.

Service och felsökning

Felsökning är en viktig del i arbetet med att optimera anläggningen för att få ut max av maskinerna. Här gäller det att tänka utanför boxen och i dialog med produktionspersonal hitta de smartaste lösningarna.

Om kunden / bakgrund

Majonnäsfabriken Skåne-Finkost AB är ett anrikt livsmedelsföretag sedan 1937. Företaget levererar sina unika produkter såsom majonnäs, senap, såser och dressingar till grossister, butiker, restauranger och matkedjor. Totalt produceras ca 100 ton delikatesser varje vecka.

Styrkan ligger i en flexibel fabrik med kompetent personal. Produktionslinjer kan snabbt ställas om och nya processer inledas. Mycket handlar om att automatisera och hitta en effektiv produktion. Det sker bland annat med hjälp av unika apparatskåp som konstrueras, byggs och programmeras för att klara den specifika uppgiften. I fabriken sker regelbunden service och renovering av all teknisk utrustning.

Vad säger kunden?

JiO har skaffat sig en gedigen kunskap om att jobba inom livsmedelsindustrin. De är väldigt självgående, och tar alltid hänsyn till våra strikta miljö- och hygienregler. Våra behov är ofta komplexa som kräver lösningar utanför boxen, inte minst gäller det att vara engagerad. JiO har blivit en viktig samarbetspartner som bidrar med bred yrkeskompetens samtidigt som deras personal alltid delar med sig av värdefulla erfarenheter. De visar att de vill vara en spelare i vårt lag. Vi upplever dem också som tillgängliga och kompetenta.
Göran Gustafsson, Teknik/Underhåll, Majonnäs- & Senapsfabriken i Partille

Andra referensprojekt

LSS-boende Skepplanda

Serneke uppför ett nytt modernt LSS-boende för Ale kommuns räkning. Det består av två huskroppar med totalt 12 kompletta lägenheter med eget kök och badrum.

Se vad vi gjorde
Svenska Stenhus

Svenska Stenhus bygger, hyr ut och förvaltar hyreslägenheter och lokaler i Ale, Falköping, Skövde och Tidaholm. Nu var det dags för 70 nya lägenheter i centrala Alafors, våningshus i tre plan.

Se vad vi gjorde
Lägenheter i centrala Älvängen

På uppdrag av det kommunala bostadsbolaget Alebyggen reser PJ Byggnads AB två fastigheter med totalt 78 nya hyresrätter på Änggatan i centrala Älvängen. I ett av husen blir det 27 så kallade trygghetsbostäder där det också ska finnas gemensamma utrymmen.

Se vad vi gjorde
Elbelysning vid Jennylunds friidrottsarena

För att få till året-runtbelysning vid Jennylunds friidrottsarena utan att skada kringliggande löparbana krävdes en höjdare till lösning.

Se vad vi gjorde