Nätverk, lås & larm

Nätverk för kontor, industri och hem är av stor betydelse. Även passagesystem och larm av olika slag efterfrågas mer och mer av våra kunder.

Nätverk

Datanätverkets betydelse för kontoret eller industrin är av stor betydelse. För att nå bästa resultat är vi noggranna med valet av produkter. Hög kvalitet ger bästa tänkbara prestanda. I dialog med kunden gör vi ett ändamålsanpassat urval. Vi arbetar med både fiber och traditionell kopparkabel.

Passagesystem

Trygga, stabila, moderna och nyckelfria passagesystem är en efterfrågad produkt. Tillsammans med etablerade samarbetspartners installerar och projekterar vi dessa passagesystem. Det finns en mängd olika alternativ och vi ser till att rätt system hamnar på rätt plats.

Inbrotts- och brandlarm

Tillsammans med våra trygga samarbetspartners ser vi till att lokalerna utrustas med inbrotts- och brandlarm. Vi projekterar och installerar ett skydd som passar den aktuella fastigheten.