Entreprenad

Stora som små entreprenader för bostäder, kontor och industrifastigheter. Vi är vana att jobba som en viktig del i ett större projekt.

En viktig del i helheten

JiO ser varje entreprenad som ett avtalat uppdrag att leverera enligt riktlinjer och givna förväntningar. Vi är en del i ett större pussel och beställaren ska alltid kunna lita på att vi håller vår del av överenskommelsen. Här är vår förmåga att planera och genomföra enligt tidplan en framgångsfaktor. Säkra rutiner och processer gör JiO till en trygg och stabil underleverantör. Vi ser oss alltid som en viktig spelare i entreprenaden.

Dialogen med övriga kollegor i projekten är en viktig förutsättning för att lyckas, därför har vi på JiO alltid satt stort värde på att skapa personliga och starka relationer. Vi tror också att lyhördhet är ett av skälen till att våra beställare återkommer. Vi ser oss inte bara som vanliga elektriker, utan det finns mer därtill. Att exempelvis vara flexibel när förutsättningarna snabbt förändras är ett måste, särskilt i större entreprenader. Det vet vi av erfarenhet.

En lagspelare att lita på

Att jobba på entreprenad är ett lagspel och precis som i lagidrott måste du kunna lita på dina medspelare. För oss på JiO är det en hederssak och en del av vår yrkesstolthet att alltid göra vårt. JiO ska vara en lagspelare att lita på. Det är en del av vårt professionella löfte. Vi håller vad vi lovar och vi är inte bara vanliga elektriker – vi är mycket, mycket mer.